Kun je als bedrijf nog zonder RPA?

Wat is RPA?

Veel mensen denken bij RPA aan fysieke robots die handelingen uitvoeren. Maar bij RPA draait het om computer software die de bediening van IT applicaties kan overnemen van mensen. Met andere woorden: terugkerende menselijke taken worden softwarematig nagebootst waarbij gestructureerde handelingen worden geautomatiseerd. Dat zorgt voor veel efficiëntere en effectievere processen binnen een organisatie. Ook verhoogt het de declarabiliteit van je medewerkers. Het gaat bij RPA dus niet om fysieke robots maar om het gebruik van software.

RPA software

RPA sluit doorgaans aan op het al aanwezige IT-landschap en kan daardoor heel snel worden ingezet. Bestaande IT systemen en applicaties hoeven niet te worden aangepast waardoor RPA eigenlijk direct van waarde is voor je bedrijf.

Een softwarebot is in staat om verschillende taken over te nemen van je medewerkers. RPA software is in staat in te loggen in applicaties, data te lezen en te bewerken, e-mails te versturen, documenten op een bepaalde locatie op te slaan en goedkeuringen te verzamelen binnen de organisatie.

Leave a Comment